Laddar...

Välkommen!

Klicka nedan för att registrera dig som abonnent och få tillgång till vårt djurförbudsregister!
REGISTRERA

ZooLegia erbjuder dig som abonnent möjlighet att söka i våra register över djurförbud och djurhälsopersonal.

Djurförbud är beslut som är fattade av länsstyrelsen. Dessa beslut får personer som:

  1. inte följer ett beslut som en kontrollmyndighet har meddelat och som är av väsentlig betydelse från djurskyddssynpunkt,
  2. allvarligt försummat tillsynen eller vården av ett djur,
  3. har misshandlat ett djur,
  4. har dömts för djurplågeri, eller
  5. vid upprepade tillfällen dömts för brott mot djurskyddslagen eller vid upprepade tillfällen varit föremål för förelägganden enligt djurskyddslagen.

 

I våra register kan du kontrollera om dina potentiella köpare får ha djur eller om denne har fått ett beslut om djurförbud. I våra register står även vilket typ av förbud en person har, det kan vara förbud mot t.ex. klövbärande djur, hund eller katt m m. För att söka i registret över djurförbud så behövs köparens personnummer.

Enligt 29 § djurskyddslagen (SFS 1988:534) ska Länsstyrelsen meddela förbud att ha hand om djur eller ett visst slag av djur för den som har dömts för djurplågeri. Dock ska, enligt samma bestämmelse, förbud inte meddelas om det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att inträffa. Detta innebär att det kan förekomma fall där Länsstyrelsen i en prövning av djurförbud kommer fram till att det är uppenbart att ett upprepande inte kommer att ske och därför beslutar att inte meddela djurförbud.

Under 2016 tog länsstyrelserna 244 beslut om djurförbud. År 2015 tog länsstyrelserna beslut om 279 djurförbud, år 2014 tog dem 210 och 2013 så togs det 207 beslut om djurförbud. På fyra år har alltså 940 personer fått förbud att ta hand om djur pga att det utsatt djur för lidande eller annars har bedömts varit oförmögna att ta hand om djur. (Källa: Djurskyddskontrollen 2016, – En redovisning av länsstyrelsernas arbete)

 

Djurhälsopersonal

 

I våra register kan du kontrollera om personer är legitimerade eller har godkännande att bedriva hälso- och sjukvård.

ZooLegias tjänster är tillgängliga för både företag, kennlar, veterinärer m.m.

Kunden väljer vilket abonnemang som passar bäst, antingen ett halvårsabonnemang eller månadsabonnemang.

Detta får man som abonnent hos ZooLegia!

  • Direktåtkomst till vårt djurförbudsregister och register över djurhälsopersonal
  • Tillgång till registret när som helst, dygnet runt
  • Obegränsat antal sökningar

Genom att använda våran tjänst så bidrar du till att djur hamnar i trygga och säkra hem samt att djuren får behandling av legitimerad och godkänd personal.