Laddar...

Villkor

 

Priser

Abonnenten kan välja abonnemang för en månad eller ett kvartal. Desto längre abonnemang Abonnenten väljer desto billigare blir det. Abonnenten debiteras hela beloppet direkt. Det vill säga väljer Abonnenten ett kvartalsabonnemang så debiteras Abonnenten för två månader direkt, detta för att Abonnenten bara ska behöva göra en betalning. Om Abonnenten inte vill använda PayPal så går det bra att registrera sig via vårt formulär. Vi skickar då ut en faktura efter registreringen och när den blivit betald så aktiveras kontot och Abonnenten får tillgång till våra register. Använder man PayPal så får man tillgång direkt när betalningen är genomförd och man registrerar sig via den länk som då kommer automatiskt via e-post. Ett kvitto från PayPal kommer också till den angivna e-postadressen. För att söka i registret över djurförbud så behövs köparens personnummer.

Kvartalsabonnemang 398 kr för 3 månader, (få 3 månader för priset av två)

Månadsabonnemang 199 kr/mån. Abonnenten betalar bara för påbörjad månad och en ny betalning krävs om man vill få tillgång till registren ytterligare en månad.

Inga andra avgifter tas ut.

 

Parter

Avtalets parter är ZooLegia och Abonnent (Kunden).

 

Ingående av avtal

Genom att beställa en tjänst eller abonnemang via medlemskap accepterar Abonnenten de vid tiden gällande villkor och priser. Med Abonnent avses den person som har gjort beställningen. Eventuella avvikelser från dessa villkor kan endast ske genom ett skriftligt avtal mellan Abonnent och ZooLegia.

 

Betalningsvillkor

Abonnentens konto aktiveras när betalningen är gjord och abonnenten färdigställer sin registrering. Om man inte vill använda PayPal så kan vi skicka ut en faktura och när denna blivit betald, registrera er som ny abonnent. Fakturan skickas via e-post.

Betalning ska ske i enlighet med den vid tiden gällande priser vid den tidpunkt då beställningen görs. När Abonnenten läser informationen i våra register klassas detta som en tjänst och inte som produkt. Det finns därför ingen ångerrätt då detta ses som så kallad direktkonsumtion.

 

Uppsägning

Månadsabonnemang

Om ni har månadsabonnemang betalar abonnenten för ett månad åt gången. Genom att sluta betala så upphör medlemskapet när abonnemanget går ut. Vill man fortsätta vara abonnent så får man göra en ny betalning.

Exempel. Om du efter två veckor vill säga upp ditt månadsabonnemang så behöver du inte göra något. När månaden är slut så upphör medlemskapet. Abonnenten betalar bara för den önskade perioden och får alltså använda sitt konto under hela den tiden.

 

Kvartalsabonnemang

Om Abonnenten har betalt för ett kvartalsabonnemang så kommer Abonnenten ha tillgång till registren i 3 månader från den dag betalning och registreringen blir gjord.

Om Abonnenten har betalt för ett kvartalsabonnemang och efter 2 månader vill säga upp tjänsten, så kommer abonnemanget att avslutas först efter att de tre månaderna löpt ut. Under denna period kan Abonnenten fortfarande använda sitt konto. Vill man fortsätta vara abonnent så får man göra en ny betalning.

 

 

Ansvarsbegränsning

ZooLegia förmedlar information som har sammanställts av andra. Det innebär att det är de som har upprättat informationen. ZooLegia har därmed inget ansvar för hur riktig eller fullständig informationen är.  ZooLegia friskriver sig från allt ansvar som har med hur informationen från våra register utnyttjas av Abonnenten.  Informationen från våra register får endast användas för Abonnentens egen räkning och Abonnenten får inte samla in och arkivera upplysningar för att senare förmedla, överlåta eller tillhandahålla informationen till annan. Abonnenten får inte heller lämna vidare sina kontouppgifter för annan att använda. ZooLegia har rätt att stänga av Abonnent om Abonnenten på något sätt missbrukar information hämtad från oss eller om Abonnenten på annat sätt bryter mot våra villkor. ZooLegia kan även säga upp ett avtal om ZooLegia inte längre kan inhämta information, Abonnenten får då en återbetalning för den period som Abonnenten har betalt för men inte kunnat utnyttja.